Termeni și condiții sibiu2024.ro

Asociația Sibiu 2024 are drept scop crearea unei platforme pentru un oraș posibil, un Sibiu viitor în care viața merită trăită de către toți cei ce îl locuiesc.

Platforma Sibiu 2024 este proprietatea Asociației Sibiu 2024, cu sediul în Str. Ocnei, nr. 9, ap.1, jud. Sibiu, mun. Sibiu, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 19/2023, cod de înregistrare fiscală nr. 47977215, e-mail contact@sibiu2024.ro, reprezentată legal de Lucian-Alexandru Găvozdea.

Prin accesarea și utilizarea datelor Platformei Sibiu 2024 acceptați o serie de dispoziții pe care vă rugăm să le citiți cu atenție. Informațiile cuprinse în această secțiune privesc termenii și condițiile de utilizare a platformei, denegarea de răspundere, informații privind drepturile de autor, asigurări referitoare la protecția datelor cu caracter personal și informații privind politica de utilizare cookies. 

Utilizarea platformei presupune implicit ca ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare a platformei, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. 

În cuprinsul acestei secțiuni următorii termeni se definesc astfel:
Platformă: portalul aparținând și fiind administrat de Asociația Sibiu 2024, 

Platforma Sibiu 2024: orice pagina/site/serviciu informatic oferit prin domeniile sibiu2024.ro, sibiu2024.eu, sibiu2024.org, și oricare subdomeniu ale acestora;
Conținutul platformei: orice material și informație publicate pe platformă sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
Utilizator: persoana care accesează platforma, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat termenii și condițiile de utilizare ale prezentei platforme;
Utilizare abuzivă: utilizarea platformei într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociației precum:  pentru a pretinde ca sunteți o altă persoană sau instituție sau să indicați în mod fals afilierea cu o anumita persoana sau instituție; pentru a falsifica datele de identificare sau să le manipulați în alt mod. De asemenea, sunt interzise: încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestei platforme, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate sau încercarea de a acționa în acest scop; intervenția în funcționarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora, perturbarea, fără drept, a funcționarii sistemului informatic, prin introducerea de date false, citirea și copierea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date. 

Încălcarea vreuneia din aceste reguli atrage după sine răspunderea civila sau penală. Asociația Sibiu 2024 va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implică asemenea încălcări.

Conținutul platformei este selectat după criteriile organizației și la libera alegere a acesteia. Asociația Sibiu 2024 își rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor, în orice moment. Modificările vor fi făcute public în această pagină și vor intra în vigoare din momentul publicării pe platformă. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea platformei. Folosirea în continuare a platformei înseamnă acceptarea noilor termeni și condiții, iar utilizatorul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea și conformitatea informațiilor furnizate. 

Denegarea de răspundere

Platforma Sibiu 2024 nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi, daune sau prejudicii de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de afaceri, pierderi de venituri sau orice alte pierderi indirecte, cauzate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acestă platformă. Platforma Sibiu 2024 nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice informații inexacte, erori sau omisiuni din conținutul platformei. Platforma Sibiu 2024 nu garantează corectitudinea, actualitatea sau exhaustivitatea informațiilor furnizate pe această platformă sau pe platforme web terțe către care se face trimitere prin intermediul acestuia. Vă rugăm să luați la cunoștință că este posibil ca unele date sau informații de pe platformă să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori. 

Platforma Sibiu 2024 nu își asumă nicio răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestei platforme site sau a oricărui link către site-uri externe. Denegarea responsabilității nu este destinată să limiteze răspunderea în legătură cu oricare dintre condițiile prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Termenii și condițiile referitoare la această platformă sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea platformei sau în legătură cu acesta vor fi supuse în primă fază unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă,  iar în caz de eșec vor fi învestite instanțele judecătorești de pe raza municipiului Sibiu. 

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul Platformei Sibiu 2024 este protejat de legea drepturilor de autor. Site-ul planbratislava.sk a servit ca sursă de inspirație și folosim aceeași licența Creative Commons. Toate materialele integrate în această platformă sunt proprietatea intelectuală a Asociației Sibiu 2024. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei. Este permisă preluarea de materiale, întocmai cum sunt ele publicate, fără a suporta vreo modificare, cu obligativitatea indicării sursei prin link direct către articolul de pe Platforma Sibiu 2024 sau printr-o mențiune de tip „sursa: Platforma Sibiu 2024”.

Donații
Prin intermediul Platformei Sibiu 2024 se pot face donații online. Plata este securizata si se realizează prin intermediul procesatorului de plăți Stripe, Inc. fiind similara cu orice plată securizată de pe site-urile ecommerce. Donațiile sunt menite să asigure un ajutor pentru acoperea cheltuielilor administrative, menținere și actualizarea platformei, investiție media în rețele sociale pentru ca mesajul nostru să ajungă la toți sibienii.  Donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care dorește să o doneze.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Definiții:

Datele cu caracter personal – informațiile care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă. Datele cu caracter personal sunt împărțite în date generale (nume, prenume, telefon, adresă etc.) și date sensibile (serie și număr buletin / pașaport, cod numeric personal, date privind starea de sănătate etc.).

Prelucrarea – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea (vizualizare/accesare), utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată – orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către sau pe seama Asociației Sibiu 2024.

Operator de date cu caracter personal – entitate care colectează și prelucrează date cu caracter personal în Uniunea Europeană. Acesta poate fi o companie, o organizație sau o instituție publică sau privată. Asociația Sibiu 2024 este în acest caz operatorul de date cu caracter personal.

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

Pentru ca datele persoanelor fizice vizate să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile cu caracter personal și să respectăm următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele cu caracter personal legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar persoana vizată este informată corespunzător.

Controlul aparține persoanei fizice vizate: în limitele legii, oferim acesteia posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le transmite și de a-și exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile asociației sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate: implementăm măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, este de reținut faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele;
 • sex, vârstă;
 • cartier (unde locuiți);
 • telefon,
 • adresă de e-mail,
 • studii, domeniul de activitate,
 • cont bancar și alte informații bancare necesare procesării donațiilor.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Datele personale pot fi prelucrate numai în situațiile următoare:

 • când utilizarea datelor este necesară pentru negocierea în vederea încheierii sau pentru executarea unui contract cu persoana vizată;
 • pentru a respecta o obligație legală;
 • când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, prevăzut în legislația UE sau în legislația națională;
 • pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane fizice;
 • în scopul intereselor legitime ale Asociației Sibiu 2024, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal;
 • cu consimțământul persoanei fizice în cauză.

Consimțământul trebuie să fie o manifestare de voință liberă, expresă, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Putem să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs., în timpul vizitării prin intermediul unor platforme de analiză a traficului și de gestiune a audienței care pot urmări și analiza performanța campaniilor Asociației și care pot utiliza instrumente de automatizare a marketingului pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea acțiunilor noastre. Aceste prelucrări ne ajută să personalizăm experiența dvs., online.  Pe platformă putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de utilizare cookies

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. 

Putem prelucra datele dvs., cu caracter personal pentru a vă ține informați cu privire la proiectele și campaniile desfășurate. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc.) conținând informații cu privire la proiectele și campaniile desfășurate, precum și alte comunicări cum ar fi newsletter, sondaje de opinie sau informări despre ratingul proiectelor votate de utilizatorii platformei. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de utilizator și/sau donator al organizației pentru a determina profilul utilizatorului. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment. 

În anumite situații, ne putem baza activitățile de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta proiectele și campanile sociale. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al Asociației luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, urmând să dăm curs cererii dvs.

Perioada de stocare  a datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate în baza noastră de date pe o perioada de 10 ani.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele legitime ale asociației o impun.

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor legale. Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal se realizează folosind algoritmi de criptare și le stocam pe servere securizate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul Asociației.

O încălcare a securității datelor se produce atunci când datele pentru care Asociația Sibiu 2024 este responsabilă suferă un incident de securitate care duce, în mod accidental sau ilegal, la compromiterea confidențialității, a disponibilității sau a integrității datelor cu caracter personal (de ex., distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal).

Incidente de securitate pot surveni, de ex., în urma unor atacuri cibernetice, dar și atunci când este pierdut un echipament (de ex., telefon, laptop, etc.) pe care sunt salvate date cu caracter personal sau când este trimis din greșeală un e-mail în care sunt incluse date cu caracter personal ale unei alte persoane decât destinatarului vizat.

Conducerea Asociației Sibiu 2024 analizează incidentul, apoi stabilește și implementează măsurile necesare eliminării consecințelor respectivului incident. Dacă există probabilitatea ca încălcarea să prezinte un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Asociația Sibiu 2024 are obligația să înștiințeze Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de cel mult 72 de ore de la momentul la care a luat cunoștință de încălcare.

Dacă încălcarea securității datelor prezintă un risc ridicat pentru persoanele fizice afectate, atunci vom informa și toate aceste persoane (cu excepția cazului în care s-au aplicat măsuri de protecție tehnice și organizatorice eficace sau alte măsuri care asigură faptul că riscul nu mai este susceptibil să se concretizeze).

Drepturile persoanei vizate

Fiecare persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile: 

Dreptul la informare – dreptul de a primi un conținut minim de informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, în conformitate cu cerințele legale; 

Dreptul de acces la date – dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare; 

Dreptul de intervenție asupra datelor – dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în mod gratuit: (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (iii) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat; 

Dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate de către persoanele vizate printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail contact@sibiu2024.ro.

Plângeri

Dacă există nelămuriri sau temeri cu privire la prelucrarea informațiilor persoanei vizate sau doriți să vă exercitați drepturile, ne puteți scrie la adresa de e-mail contact@sibiu2024.ro.

În situația în care nu sunteți mulțumit/ă de soluționarea solicitării dvs., de către Asociația Sibiu 2024, datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sunt următoarele:

Telefon: +40.318.059.211 

              +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Politica de utilizare cookies

Această platformă folosește cookie-uri proprii și ale unor terțe părți pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul. De asemenea, partenerii noștri de social media, de publicitate și de analiză pot avea informații despre utilizarea de către dvs., a platformei, aceștia putându-le combina cu alte informații pe care le-ați furnizat.

În timpul vizitării platformei, utilizatorul acceptă folosirea de cookie-uri. Cu toate acestea, utilizatorul are posibilitatea de a împiedica generarea de cookie-uri și de a le dezactiva selectând opțiunea corespunzătoare din browser-ul lor sau dezactivându-le pe fiecare în parte. În cazul în care un browser a blocat utilizarea de cookie-uri este posibil ca unele dintre serviciile și funcționalitățile platformei să nu fie disponibile.

Informații generale

Un cookie este un mic fragment de text pe care site-urile web îl transmit browser-ului și care este stocat în dispozitivul utilizatorului, cum ar fi computerul personal, tableta, telefonul mobil etc. Aceste fișiere sunt utilizate de către platformă pentru a-și aminti informații despre vizitele utilizatorilor, cum ar fi preferințele de limbă și alte opțiuni, în timp ce vă ajută să setați următoarea vizită și de a face platforma mai utilă prin personalizarea conținutului său. Cookie-urile joacă un rol foarte important în îmbunătățirea experienței dvs., online.

Utilizarea cookies

Prin consimțământul acordat, utilizatorul permite instalarea cookie-urilor în dispozitivul său pentru a ne oferi următoarele informații:

 • Informații statistice cu privire la utilizarea platformei;
 • Stocarea preferințelor utilizatorului,
 • Stocarea informațiilor de autentificare, cum ar fi numele de utilizator și parola,
 • Înregistrarea istoricului de navigare al utilizatorului și furnizarea de recomandări de conținut relevante,
 • Îmbunătățirea performanței platformei, prin reducerea timpului de încărcare și reducerea cantității de date transmise între server și browser,
 • Monitorizarea traficului și analiza comportamentului utilizatorilor, pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor și a îmbunătăți platforma și campaniile de marketing.

Tipuri de cookie-uri folosite

Această platformă folosește cookie-uri temporare și permanente. Cookie-urile temporare (de sesiune) stochează date doar atât timp cât utilizatorul este pe platformă, în timp ce cookie-urile permanente sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului, astfel încât să poată fi accesate și utilizate în mai multe sesiuni. Se folosesc și cookie-uri strict necesare, fără de care nu v-am putea livra conținutul platformei și care asigură funcționalitatea de bază a platformei. În legătură cu acestea nu vă puteți manifesta opțiunea, dacă doriți să utilizați această platformă.

În funcție de scop și de datele obținute prin intermediul cookie-urilor, putem utiliza:

Cookie-uri funcționale – permit utilizatorului să exploreze platforma pentru a utiliza diferite opțiuni. Acestea oferă funcționalitate adițională platformei și îmbunătățesc experiența utilizatorilor.

Cookie-uri de analiză a traficului – permit utilizatorului să acceseze serviciul utilizând anumite caracteristici generale, care sunt predefinite în dispozitivul lor sau care sunt definite de utilizator. De exemplu, limba, tipul browser-ului folosit  sau geolocaţia dispozitivului.

Înscrie-te aici!

Ești sibian, vocea ta trebuie auzită. Fie că ai o propunere sau o opinie.

contact@sibiu2024.ro

O națiune trebuie să fie o comunitate de memorie și de sentiment, zice Max Weber. Și un oraș tot asta trebuie să fie. De asta mă bucură enorm inițiative precum Sibiu2024, care-și propune „îmbunătățirea vieții comune în orașul nostru”. O salut, sunt alături de ea din tot sufletul – fiindcă Sibiul chiar este viața noastră comună. Să o facem, alături de Sibiu2024, cât mai bună.

Radu Vancu
scriitor și profesor

Coerența urbanistică a Sibiului presupune o dimensiune colectivă a înțelepciunii cetățenilor, iar administrația primăriei este cea care poate asigura această coerență unor locuitori cu așteptări și aspirații diverse.
Iată de ce echipa de profesioniști va trebui bine cântărită de toți utilizatorii orașului. O echipă locală pluridisciplinară, în permanentă racordare la nevoile și aștepările cetățenilor, va avea misiunea ca orașul astfel imaginat să fie pentru oameni.

Șerban Sturdza
arhitect

Mi-aș dori să locuiesc într-un oraș condus de un arhitect și un urbanist. Cineva care știe cu ce se mănâncă dezvoltarea durabilă, sustenabilitatea, necesitatea prezervării trecutului și urgențele viitorului. Și spațiul public și spațiul privat. Și cetatea și cetățenii.

Dan Perjovschi
artist

Ce apreciez la acești tineri care promovează Sibiu2024 e faptul că au ales dezinteresat să-și rupă din timpul lor, multe ore, pentru un scop nobil: mai binele nostru al tuturor. Pe câțiva dintre cei care au pus bazele acestei inițiative îi cunosc și îi apreciez pentru această idee de implicare, care cred că zămislește de vreo 2 ani. Felicitări!

Vasile Presăcan
om de afaceri

Donează pentru Sibiu2024

Poți fi parte din efortul comun sibian și prin sprijin financiar.

Donațiile sunt menite să asigure un ajutor pentru acoperirea cheltuielor administrative, menținere și updatare site, investiție media în rețele sociale pentru ca mesajul nostru să ajungă la toți sibienii.

Donație singulară

Donație lunară

 • Putem uita trecutul, dar trecutul nu ne uită

  Aveam 10 ani la Revoluție. Amintirile din acele zile mi-au rămas vii de parcă s-ar fi întâmplat totul ieri. Eram singur acasă, mama și tata la serviciu, când am auzit un vuiet de pe stradă. Am deschis ușa …

  Citește mai mult

 • Să pornim din locul în care ne-am înțepenit

  Trei știri din ultimele zile au venit să re-confirme o realitate care ne-a strâns pe noi – cei de la Sibiu2024 – și anume, că …

  Citește mai mult

 • Imaginăm Sibiul cu cea mai bună calitate a vieții

  Avem un vis noi – cei de la Sibiu2024. Și anume ca Sibiul să devină un oraș care-și apreciază locuitorii și care …

  Citește mai mult

Ești la curent cu ceea ce face Sibiu2024?

Pe măsură ce alți oameni se alătură și grupurile lucrează creăm frecvent noutăți care te privesc.

Te rugăm să ne lași emailul tău ca să fii permanent la curent cu noutățile generate de platforma Sibiu2024.